Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť.

1. štruktúra - oslovenie

Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu. V oslovení podchyťte pozornosť tým, že adresujete motivačný list konkrétnej osobe.

2. hlavná časť - úvod a jadro

Spolu s oslovením vytvárajte zaujímavý text adresovaný jednej osobe. Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší. Odpovedzte si na otázku - čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiem. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál.

3. záver - pozitívne a akčne

Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že sa chce dozvedieť o Vás viac. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.

Neodmysliteľnou súčasťou motivačného listu je správne napísaný životopis:

Vytvoriť životopis

Súvisiace články

 • Vzor motivačného listu
  Ukážka ako by mal vyzerať motivačný list.
 • Ako napísať motivačný list?
  Jedným zo základných spôsobov ako zareagovať na pracovnú pozíciu, ktorá vás zaujala, je zaslanie dvoch základných dokumentov: Životopisu a motivačného listu.
 • Frázy, používané v motivačných listoch
  Inšpirujte sa slovnými spojeniami, vyberte si niektoré z používaných fráz pri písaní motivačného listu.
 • Cover letter - motivačný list v anglickom jazyku
  Hľadáte prácu v zahraničí, prípadne chcete pracovať v medzinárodnej spoločnosti na Slovensku? Ak sa uchádzate o prácu v spoločnosti, ktorá na danú pozíciu nevypísala výberové konanie, zíde sa vám vzor motivačného listu v anglickom jazyku.
 • Sprievodný versus motivačný list
  Často zamieňané pojmy sprievodný a motivačný list – vyjadrujú to isté, alebo ide o dva rôzne dokumenty? Ako napísať sprievodný list a kde ho použiť? Je možné tieto dokumenty kombinovať?
×