ElityGroup s.r.o.

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


Personálna spoločnosť zameraná na vyhľadávanie kvalitných pracovníkov pre domáci aj zahraničný pracovný trh. Taktiež poskytujeme personálne poradenstvo a Interview Coaching.

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Personálna spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním práce na Slovensku a v rámci EU. Pre uchádzačov o zamestnanie poskytujeme službu Interview Coaching.

Všeobecné informácie

Adresa
Radničné námestie 4, 821 05  Bratislava
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Silvia Pilková
E-mail: recruitment@elity.sk
Tel.: +421911025167
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Silvia Pilková
E-mail: recruitment@elity.sk
Tel.: +421911025167
www adresaPočet zamestnancov
4
Rok založenia agentúry
2011
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Nie

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Slovenská republika
Česká republika
Nemecko
Veľká Británia a Írsko
Rakúsko
Benelux
Španielsko

Ďalšie služby
Kariérne poradenstvo

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Reklama, propagácia, PR
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Školstvo, vzdelávacie inštitúcie
Strojársky priemysel
Finančné služby
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Právo
Management
Ostatná priemyselná výroba
Ostatné služby
Výroba, rozvod elektriny, plynu, pary alebo vody
Výroba potravín, nápojov, liehovín alebo tabakových výrobkov
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie
Spracovanie dreva, výroba nábytku


Držiteľ licencií/certifikátov

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania×