COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


Sprostredkovanie pracovných programov, programov pracovnej praxe, študijno-pracovných programov a študijných pobytov, s pôsobnosťou v SR a ČR od roku 1995, držiteľ povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Sprostredkovanie pracovných programov, programov pracovnej praxe, študijno-pracovných programov a študijných pobytov, s pôsobnosťou v SR a ČR od roku 1995, držiteľ povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Všeobecné informácie

Adresa
Mickiewiczova 4, 811 07  Bratislava
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Ing. Žaneta Uhlerová
E-mail: zanet@coolagent.sk
Tel.: 02/54 43 43 89
Fax: 02/54 43 43 75
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Stará
E-mail: bratislava@coolagent.sk
Tel.: 02/54 43 43 89
www adresaPočet zamestnancov
10
Rok založenia agentúry
1995
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Nie

Pobočky agentúry

Adresa
Murgašova 3, 043 21  Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Sehnalová
E-mail: kosice@coolagent.sk
Tel.: 055/625 04 20

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Nemecko
Veľká Británia a Írsko
Rakúsko
Benelux
USA
Cyprus a Grécko
Španielsko
Kanada
Austrália
Iné štáty

Ďalšie služby
Brigády
Kariérne poradenstvo

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Strojársky priemysel
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Ostatná priemyselná výroba
Ostatné služby
Výroba potravín, nápojov, liehovín alebo tabakových výrobkov
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie


Držiteľ licencií/certifikátov

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania×