HR-PEOPLE s.r.o.

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


HR-PEOPLE sústreďuje svoje úsilie na poskytovanie služieb v personálnej oblasti. Vysoký dôraz kladieme na humánny a profesionálny prístup k našim klientom a kandidátom. Našim cieľom je byť spoľahlivým a dôverným partnerom pre úspech našich zákazníkov.

Hodnoty HR-PEOPLE s.r.o. sú:

• Humánnosť
• Rast spoločnosti
• Profesionalita
• Efektivita
• Otvorená komunikácia
• Precíznosť
• Lojálnosť
• Energia

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Kandidátom ponúkame okrem možnosti nájsť si prostredníctvom nás zaujímavé zamestnanie aj poradenstvo v tejto oblasti, priateľský a profesionálny prístup.

Všeobecné informácie

Adresa
Krížna 44, 821 08  Bratislava
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Ľubica Sedláčková
E-mail: hr-people@hr-people.sk
Tel.: 0908 840 518
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Ľubica Sedláčková
E-mail: ls@hr-people.sk
Tel.: 0908 840 518
www adresaPočet zamestnancov
3
Rok založenia agentúry
2007
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Nie

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Slovenská republika
Česká republika
Nemecko
Rakúsko

Ďalšie služby
Kariérne poradenstvo

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Reklama, propagácia, PR
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Strojársky priemysel
Finančné služby
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Právo
Management
Ostatná priemyselná výroba
Ostatné služby
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie
Spracovanie dreva, výroba nábytku


Držiteľ licencií/certifikátov

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania×