Študentský servis, spol. s r.o., Košice

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


Pracovná agentúra - zabezpečujeme krátkodobú, dočasnú aj trvalú pracovnú silu. Študentov, dôchodcov, nezamestnaných aj zamestnancov do TPP. Na Slovenskom trhu pôsobíme od roku 1996. Naša spoločnosť je členom Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti. Od januára 2015 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001.

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Ponúkame krátkodobé a dlhodobé brigády, trvalý pracovný pomer, pracovné pobyty na Slovensku a v Čechách.

Všeobecné informácie

Adresa
Jedlíkova 5, 040 11  Košice
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Ing. Milan Michalík
E-mail: kosice@studentservis.sk
Tel.: 055/644 21 00
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Sliacky
E-mail: blava@studentservis.sk
Tel.: 02/65 42 99 07
www adresaPočet zamestnancov
755
Rok založenia agentúry
1996
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Nie

Pobočky agentúry

Adresa
Staré Grunty 36, 841 04  Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Ševčík
E-mail: blava@studentservis.sk
Tel.: 02-65420511
Adresa
Z. Kodálya 768, 924 01  Galanta
Slovensko
Kontaktná osoba: Erik Maleta
E-mail: galanta@studentservis.sk
Tel.: 031-7805207
Adresa
Ul. 26. novembra 1, 066 01  Humenné
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Hančárová
E-mail: humenne@studentservis.sk
Tel.: 057-7750628
Adresa
Nám. Osľoboditeľov 39, 071 01  Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Adriana Štutíková
E-mail: michalovce@studentservis.sk
Tel.: 056-6441038
Adresa
Masyrykova 26, 080 01  Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Nikola Oľhová
E-mail: presov@studentservis.sk
Tel.: 051-7721616
Adresa
Vajnorská 51, 831 03  Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Marián Petrovský
E-mail: blava2@studentservis.sk
Tel.: 02-4425033
Adresa
Krivá 23, 040 01  Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniela Solárová
E-mail: kosice2@studentservis.sk
Tel.: 055-6806242

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Slovenská republika
Česká republika
Nemecko
Veľká Británia a Írsko

Ďalšie služby
Brigády

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Reklama, propagácia, PR
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Školstvo, vzdelávacie inštitúcie
Strojársky priemysel
Finančné služby
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Právo
Management
Ostatná priemyselná výroba
Ostatné služby
Výroba, rozvod elektriny, plynu, pary alebo vody
Výroba potravín, nápojov, liehovín alebo tabakových výrobkov
Úrady verejnej alebo štátnej správy
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie
Spracovanie dreva, výroba nábytku


Držiteľ licencií/certifikátov

ISO 9001:2000
Členstvo v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania×